หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 

บึงสีไฟ ตำนานชาละวัน

ประเพณีแข่งเรือยาว

วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

อุทยานเมืองเก่าจังหวีดพิจิตร

มนัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 

"มุ่งมั่นธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ควบคู่สังคมคุณธรรม พัฒนาอย่างยุติธรรมและยั่งยืน"

 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน จะทะนุบำรุงรักษาและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นและสังคมไทย
 
ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ทั้งด้านกิจกรรม ความทันสมัย เทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
 
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีรายได้อย่างพอเพียง
 
ส่งเสริม สงเคราะห์ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและคนชรา
 
ดูแล รักษา เพิ่มความสะดวกสบายในการคมนาคม เดินทางภายในเขตบาล
 
จัดการสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมือง
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
 
   
         
     
ส่งเสริม กิจกรรมนันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
     
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้
     
พัฒนาคุณภาพสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     
เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม
     
เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 
  กลยุทธ์  
         
     
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทางการศึกษา และทางสังคม
     
รักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
     
ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
     
ส่งเสริมกิจกรรม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
     
จัดหา พัฒนาเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ เพื่อการศึกษา
     
แก้ไขและบรรเทาปัญหาในชุมชน
     
สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและการสงเคราะห์ในชุมชน
     
ปรับปรุง เตรียมการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสาธารณภัยต่างๆ
     
พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข และอนามัย
     
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม
     
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน
     
พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปการต่างๆ
     
ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานที่ดี
     
ส่งเสริม พัฒนาข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม และการบริการประชาชน
     
พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-621-286
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทร : 056-621-286
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 5,240 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10