เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล       เทศบาลเมืองตะพานหิน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน ในท้องที่ตำบลตะพานหินได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นเทศบาลตำบลตะพานหินเมื่อพุทธศักราช 2478 มีพื้นที่ 1.345 ตารางกิโลเมตร
       เทศบาลตำบลตะพานหิน ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขึ้นใหม่ บริเวณหนองสาธารณะที่เรียก หนองตะกรุดเจ๊ก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดพฤกษะวันโชติการาม ภายในเนื้อที่ 10 กว่าไร่ เนื่องจากอาคารเดิมเป็นอาคารไม้ซึ่งสร้างมานานประมาณ 40 ปี ชำรุดทรุดโทรมจนยากแก่การดูแลรักษา ประกอบกับมีเนื้อที่จำกัด ไม่สามารถขยายให้เพียงพอกับการขยายหน่วยงาน
       เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อและเพื่อเป็นศรีสง่า จึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตะพานหิน โดยใช้เงินก่อสร้างเป็นเงิน 5,900,000 บาท ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527 เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลตะพานหิน เลขที่ 14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
       ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น โดยได้ขยายไปทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน มีพื้นที่ขยายเขตแล้ว 5.2023 ตารางกิโลเมตร และในปีพุทธศักราช 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตะพานหิน เป็นเทศบาลเมืองตะพานหิน
0.01s. 0.50MB