เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน กุมภาพันธ์ 256368
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหิน617
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน420
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562832
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562731
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562551
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562652
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562657
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562553
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562647
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561656
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562648
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561757
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561546
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613115

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB