เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน พฤษภาคม 256363
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน เมษายน 256366
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน มีนาคม 2563520
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน กุมภาพันธ์ 2563629
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหิน636
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน434
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562852
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562747
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562566
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562676
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562677
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562575
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562661
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561685
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562672
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561779
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561572
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613135

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB