เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน เดือน กุมภาพันธ์ 2563610
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหิน617
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน420
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562834
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562733
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562553
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562653
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562658
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562555
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562648
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561658
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562651
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561761
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561546
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613117

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB