เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหิน66
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน417
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562827
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562727
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562542
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562646
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562649
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562546
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562643
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561648
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562643
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561752
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561543
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613114

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB