เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 25 มี.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปร(1).pdf2.54 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.01s. 0.50MB