เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหิน

วันที่ 11 ก.พ. 63 หมวดหมู่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

1.pdf162.21 KB
2.pdf261.43 KB
3.pdf550.01 KB
4.pdf398.39 KB
5.pdf526.79 KB
6.pdf380.37 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.01s. 0.50MB