เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พ.ค. 62 หมวดหมู่ การประเมินผลแผนพัฒนา โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ติดตามแผน-ปปช-2562-1.pdf1.70 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-การประเมินผลแผนพัฒนา

0.02s. 0.50MB