เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันที่ 5 พ.ย. 61 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ผลการติดตามแผน-ปปช-2561-ครั้งที่-2-ลงเว็บ.pdf83.33 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB