เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ)33226 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเต้นท์ลูกเสือแบบทรงสามเหลี่ยม24027 ธ.ค. 60
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหิน19020 พ.ย. 60
ประกาศ แก้ไขราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร17817 ก.พ. 60
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาเรียน 5 กับ อาคารเรียน 216124 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์เด็กเล็กแสงวิทยา15824 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการขึ้นคานเรือดับเพลิง17017 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1616 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย15913 ก.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพิการ2134 ส.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านหมอสุธนชุมชนพร้อมใจ13614 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อดินถม(หลวม)หินคลุก(หลวม)1915 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครท่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนฯ1615 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่2)16910 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่1)12910 มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง21112 เม.ย. 59
แบบสรุปราคากลางการก่อสร้างงานสะพานและท้อเหลี่ยม20029 มี.ค. 59
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง19929 มี.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง23922 มี.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB