เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ)30826 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเต้นท์ลูกเสือแบบทรงสามเหลี่ยม22027 ธ.ค. 60
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหิน18220 พ.ย. 60
ประกาศ แก้ไขราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร16317 ก.พ. 60
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาเรียน 5 กับ อาคารเรียน 214424 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์เด็กเล็กแสงวิทยา14224 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการขึ้นคานเรือดับเพลิง15817 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1476 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย15113 ก.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพิการ1994 ส.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านหมอสุธนชุมชนพร้อมใจ12314 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อดินถม(หลวม)หินคลุก(หลวม)1775 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครท่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนฯ1455 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่2)15510 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่1)12210 มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง19912 เม.ย. 59
แบบสรุปราคากลางการก่อสร้างงานสะพานและท้อเหลี่ยม18629 มี.ค. 59
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง18329 มี.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง21822 มี.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB