เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ)29826 ม.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเต้นท์ลูกเสือแบบทรงสามเหลี่ยม21027 ธ.ค. 60
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บริเวณหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหิน18020 พ.ย. 60
ประกาศ แก้ไขราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร15817 ก.พ. 60
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคาเรียน 5 กับ อาคารเรียน 214024 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์เด็กเล็กแสงวิทยา13424 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการขึ้นคานเรือดับเพลิง15417 ม.ค. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด1416 ม.ค. 60
การกำหนดราคากลางโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย14813 ก.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพิการ1944 ส.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านหมอสุธนชุมชนพร้อมใจ11914 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อดินถม(หลวม)หินคลุก(หลวม)1705 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครท่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนฯ1415 ก.ค. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่2)14710 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารกับศูนย์เยาวชนฯ(เอกสารชุดที่1)12110 มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง19112 เม.ย. 59
แบบสรุปราคากลางการก่อสร้างงานสะพานและท้อเหลี่ยม17929 มี.ค. 59
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง17529 มี.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง20522 มี.ค. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB