เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 มี.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศสัดส่วนประชาคม-งปม-2563.pdf1.22 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.01s. 0.50MB