หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองตะพานหิน
 
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
ประธานสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
3. ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
3. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุม และตรวจสอบ
บำบัดน้ำเสีย
4. งานธุรการ
   
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการ และเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานจัดทำและพัฒนาสารสนเทศ ของเทศบาล
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
ลำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานรัฐพิธี
- งานการเลือกตั้ง
4. ฝ่ายนิติการ
- งานนิติการ
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย์
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
2. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคล และทะเบียนประวัติ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายการศึกษา
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4. โรงเรียน (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
- ฝ่ายวิชาการ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
- ฝ่ายบริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายบริการ
5. หน่วยงานศึกษานิเทศก์
   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 063-461-0888
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,539,061 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10