เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดหนองนาดี ในวันที่ 8 ก.ค.6328 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดดงเสือเหลือง ในวันที่ 8 ก.ค.6338 ก.ค. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ138 ก.ค. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ42 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดหนองหลวง ในวันที่ 2 ก.ค.6362 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทำความสะอาดวัดไผ่รอบ ในวันที่ 2 ก.ค.6342 ก.ค. 63
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายตามจุดต่างๆ ภายในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน21 ก.ค. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ31 ก.ค. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ21 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณซอยตรงข้ามบ้านยอดรัก ในวันที่ 1 ก.ค.6341 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างวัดพฤกษะวันโชติการาม ในวันที่ 1 มิ.ย.6321 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ออกล้างวัดย่านยาว ในวันที่ 1 ก.ค.6341 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างทำความสะอาดบันไดทางลงตลาดเย็น โป๊ะลำที่ 6 ในวันที่ 1 มิ.ย.6321 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ออกล้างวัดวังจิก ในวันที่ 1 ก.ค.6351 ก.ค. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ออกล้างโบสถ์วัดโพธิ์ประทับช้าง ในวันที่ 30 มิ.ย.63830 มิ.ย. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ออกล้างวัดท่าบัว ในวันที่ 29 มิ.ย.63629 มิ.ย. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ829 มิ.ย. 63
งานเทศกิจ เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกตรวจตลาดสดตะพานหิน ในวันที่ 29 มิ.ย.63829 มิ.ย. 63
งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองน้ำเขียว ในวันที่ 29 มิ.ย.63529 มิ.ย. 63
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ425 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB