เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหินออกดำเนินการทำความสะอาด เก็บเศษขยะ เศษกิ่งไม้ ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหินออกดำเนินการทำความสะอาด เก็บเศษขยะ เศษกิ่งไม้  ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB