เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ให้กับสมาชิก อปพร. ที่สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองตะพานหิน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

แชร์

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 ให้กับสมาชิก อปพร. ที่สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองตะพานหิน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561  เพื่อฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ เกิดทักษะความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็น อปพร.ต้นแบบแก่ศูนย์ อปพร. ทุกแห่ง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
0.02s. 0.50MB