เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร

แชร์

วันศุกร์ที่22กันยายน2560

          ดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก           นางสาวคงอัยย์ แสงรวีวิสิฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน เป็นประธานการดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ครูที่เกษียณราชการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

          1.ครูสุนี เทศนา

          2.ครูศรีอรุณ คงสวัสดิ์

          3.ครูประสาทพร ไพศาสสุทธิชล

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้แก่คุณครูที่ได้สละแรงกาย แรงใจ ทุ่มเท อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีและนักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูที่ศิษย์มีต่อครู


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB