เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
จัดเก็บรายได้และกองช่างออกสำรวจภาษีป้ายอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ปรับปรุงตึกแถวเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนท์ซูม แบบ all-in-one ultra-telephoto สำหรับกล้อง DSLR canon 7D โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างตามโครงการเข้าค่าย สารฝัน ฉันอยากเรียนรู้ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลนักเรียนในการจัดทำกิจกรรมเข้าค่าย สานฝัน ฉันอยากเรียนรู้ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ซ่อมแซมไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8105 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพง คสล.พร้อมหูช้างปากท่อระบายน้ำ คลองวังกรด ข้างโบสถ์วัดสุขุมาราม ม.11 ต.วังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศราคากลาง โครงการเติมดินขอบสระหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และข้างบ้านนายไกว เณรเถาว์ ม.3 ต.วังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 161-180 | 9/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB