เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ออกวัดไข้ร่วมกับรพ.สต.หนองสะเดาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางหมุ่ที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ขอบคุณผู้นำชุมชนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แจกผ้าปิดจมูกให้ผู้นำชุมชนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พนักงาน อบต.ท่าบัว ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ประชาชน ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากาก ห่าง 1 เมตรอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ส่งน้ำหมู่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตรวจตลาดวชิรบารมีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ช่างออกสำรวจถมสระ หมู่ 6อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน..ผู้มาติดต่องานราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกคน..เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า/โควิด-19 ทั้งตัวท่านและผู้ให้บริการด้วยค่ะ...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการชาวพิจิตรร่วมใจต้านภัยไวรัส "โควิด-19" นำทีมโดย นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพทะเลอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
พนักงานของ อบต.ท่าบัว ให้ความร่วมมือนำรถกระเช้าเคลื่อนย้ายพระพุทธรูป ณ วัดบึงเตย ม.11 อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/44 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.50MB