หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตะพานหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา ทม.ตะพานหิน
ศาลดวงเมืองตะพานหิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.ตะพานหิน
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายปัญญา แพมงคล
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน โทร. 063-461-0888
 
 
 
 
กิจกรรม
 


วันที่ 29 มี.ค66 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


วันที่ 29 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่ งานสวน กองช่าง ออกปฎิบัติงาน [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


วันที่ 29 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตะพานหิน จัดโครงการพั [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


วันที่ 28 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมถนนคนเดินตะพานหินมีการแสด [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


วันที่ 24 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


วันที่ 24 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่ งานสวน กองช่าง ออกปฎิบัติงาน [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


วันที่ 23 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่ งานไฟฟ้าและงานสวน กองช่าง ออกปฎิบัติงาน [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


วันที่ 23 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


วันที่ 22 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่งานโยธา กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


วันที่ 22 มี.ค.66 เจ้าหน้าที่ งานสวน กองช่าง ออกปฎิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้า [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
วารสารข่าวและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ของจัดหางานจังหวัดพิจิตร [ 17 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 9 
จุลสารคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ร [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ป้องกันการจมน้ำในกลุ่มเด็ก ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน [ 10 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศขายทอดตลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
ประกาศขายทอดตลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรช [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็๋นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โคร [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2566 เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประช [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักการกฎหมาย เกี่ยวกับการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่ [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 8 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ [ 27 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 18 
สำนักงานจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน [ 24 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 22 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้ [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 22 
จุลสารคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 29 
วารสารข่าวและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ของจัดหางานจังหวัดพิจิต [ 8 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 20 
เรื่อง หนังสือเชิญประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 24 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเล [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 23 
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 25 
   
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองตะพานหิน ไ [ 21 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 79 
ประกาศเทศบา่ลเมืองตะพานหิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณทิศเหนือ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศ เรื่อง ราคากลางวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบ [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 64 
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 [ 9 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพท [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1256  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1265 เอกสารแนบ  [ 24 มี.ค. 2566 ]
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สน.คท. มท 0808.2/ว1259  [ 24 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1238 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กสว. มท0820.3/ว1251 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
   
 
พจ 0023.3/ว 614 ลว 7 ก.พ.66 ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ครู ก) ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ (4D) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 614 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.2/ว 1711 ลว. 7 ก.พ. 66 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.4/ว 1695 ลว 7 กุมภาพันธ์ เชิญท้องถิ่นอำเภอ ร่วมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.4/ว 1693 ลว 7 กุมภาพันธ์ โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
(พจ0023.5/ว 592 ลว 7 ก.พ.2566) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 เงินอุดทั่วไปฯการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 66)(พจ0023.5/ว 592 ลว 7 ก.พ.2566)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
(พจ0023.5/ว590 ลว 7 ก.พ.66) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 เงินอุดหนุนทั่วไปฯสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 2 (เดือนม.ค.-มี.ค.2566)(พจ0023.5/ว590 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 589 ลสว 7 ก.พ.66 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว 589 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 588 ลว 7 ก.พ.66 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) (พจ 0023.3/ว 588 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.2/ว1672 ลว 7 ก.พ. 66 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.6/ว 583 การคัดเลือกบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 1664 ลว 7 ก.พ.66 รายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม รวมเข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินปอ (พจ 0023.3/ 1664 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 584 ลว 7 ก.พ.66 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (พจ 0023.3/ว 584 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 582 ลว 7 ก.พ.66 ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม (พจ 0023.3/ว 582 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ 1660 ลว 7 ก.พ.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (พจ 0023.3/ 1660 ลว 7 ก.พ.66)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 566 ลว 6 ก.พ.66 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2566 (พจ 0023.6/ว 566 ลว 6 ก.พ.66)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
(พจ0023.5/ว557 ลว6 ก.พ.66) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 งวดที่ 12 2565(พจ0023.5/ว557 ลว6 ก.พ.66)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
(พจ0023.5/ว25)(ลงวันที่ 3 กุมภาพ แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ(พจ0023.5/ว25)(ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 549 ลว 3 ก.พ.66 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่วรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (พจ 0023.3/ว 549 ลว 3 ก.พ.66)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 545 ลว 3 ก.พ.66 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดิเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (พจ 0023.3/ว 545 ลว 3 ก.พ.66)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
พจ 0023.3/ว 544 ลว 3 ก.พ.66 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พจ 0023.3/ว 544 ลว 3 ก.พ.66)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
   
 
อบต.วังทับไทร ประกาศ รับโอน(ย้าย) สายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.วังหว้า [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหว้า ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหว้า ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร มอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย ประปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหอไกร [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหว้า ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหว้า นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาวสำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองปล้อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 3 บริเวณนานายสมหมาย ตำบลหนองปล้ [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอไผ่ หมู่ที่ 1 [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกนา หน้า รพ.สต.ไผ่ขวาง ห [ 30 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 


ทต.หนองปล้อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.วังทรายพูน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายพานร่อง 8-35 ) กองช่าง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.วังทรายพูน ซื้อวัสดุการเกษตร (มีดหวด) กองช่าง จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.วังทรายพูน ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตะไบเลื่อยโซ่ยนต์) กองช่าง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.วังทรายพูน จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.สากเหล็ก ซื้ออุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจ [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจั [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจร [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังทับไทร ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพงดิน จ้างลงหินคลุกสายวังปลาทู - ห้วยห้าง (ต่อจากลาดยาง) หมู่ที่ 10 ต.กำแพงดิน อ.สามง่ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.กำแพงดิน จ้างลงหินคลุกรหัสสายทาง พจ.ถ.29-030 สายหนองยาว - หนองแฝด - หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ต. [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.เนินมะกอก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสะพานย [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.บึงบัว จ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตระบายน้ำทิ้ง จำนวน ๗ หมู่ รวม ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังตะกู จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังตะกู จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.วังตะกู จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน 4 รายการ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ห้วยแก้ว ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯประจำปีงบป [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ห้วยแก้ว ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯประจำปีงบป [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.กำแพงดิน ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


จ้างติดม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ตามบันทึกข้อความ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความกองสาธารณ [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามบันทึกข้อความกองช่าง งานบำบัดน้ำเสีย [ 24 มี.ค. 2566 ]

 
   
 
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหินจ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 ส.ค. 2565)    อ่าน 2221  ตอบ 3  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 0  
มติ ก.ท.จ.พิจิตร ครั้งที่ 8/2564 (27 ก.ย. 2564)    อ่าน 129  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาตะพานหิน
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.081-785-3085
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
คำร้องทั่วไป
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 063-461-0888
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,105,059 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทม.ตะพานหิน

facebook
ทม.ตะพานหิน
ทม.ตะพานหิน