หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองปล้อง   ซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายพานร่อง 8-35 ) กองช่าง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุการเกษตร (มีดหวด) กองช่าง จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตะไบเลื่อยโซ่ยนต์) กองช่าง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.วังทรายพูน   จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.สากเหล็ก   ซื้ออุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาป้ายไวนิล โครงการการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.วังทับไทร   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักรวมของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2566
อบต.กำแพงดิน   จ้างลงหินคลุกสายวังปลาทู - ห้วยห้าง (ต่อจากลาดยาง) หมู่ที่ 10 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.กำแพงดิน   จ้างลงหินคลุกรหัสสายทาง พจ.ถ.29-030 สายหนองยาว - หนองแฝด - หนองใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.เนินมะกอก   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสะพานยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2566
อบต.บึงบัว   จ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตระบายน้ำทิ้ง จำนวน ๗ หมู่ รวม ๘ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.วังตะกู   จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 29 มี.ค. 2566
อบต.วังตะกู   จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ 29 มี.ค. 2566
อบต.วังตะกู   จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน 4 รายการ 29 มี.ค. 2566
อบต.ห้วยแก้ว   ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายนายทน สมหวัง บ้านเลขที่ ๒๕๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.ห้วยแก้ว   ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายนางคำตัน สืบสวน บ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.กำแพงดิน   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.กำแพงดิน   จ้างตรวจเช็คและล้างครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.แหลมรัง   จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว รวมจำนวน 2 สายทาง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ทต.หนองปล้อง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
ทต.สามง่าม   จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 493 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 018 - 47- 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
อบต.หนองพระ   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๘๒๑ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๕๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,053
 
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 063-461-0888
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,105,043 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10