หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.รังนก   จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH AFICIO MP C2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ทต.หนองปล้อง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปล้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
อบต.วังโมกข์   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
อบต.วังโมกข์   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
อบต.วังโมกข์   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ทต.หนองปล้อง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ทต.หนองปล้อง   จ้างเหมาช่างไฟฟ้าเพื่อดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและอาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ทต.วังทรายพูน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ทต.วังทรายพูน   จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิกติดสติกเกอร์ PVC จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ทต.หนองปล้อง   จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลหนองปล้อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลี-วังกระสูบ พจ.๓๐๒๓ หมู่ที่ ๘ บ้านบึงลีใต้ ตำบลโพธิ์ไทรงาม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.สากเหล็ก   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางระย้า ง่วนทอง หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.สากเหล็ก   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองอยู่ พินิจ หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.สากเหล็ก   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองห้วยชัน ด่านสะแก หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรด ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทต.สากเหล็ก   จ้างในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลสากเหล็ก กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (ตามบันทึกข้อความฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ.๕๒๒๐๕(๒)/๕๔๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข.๖๕๐๕ พิจิตร(ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ.๕๒๒๐๘/๓๐๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บฉ.๖๖๙๒ พิจิตร(ตามบันทึกข้อความงานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายป้องกันฯ ที่ พจ.๕๒๒๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.วังทับไทร   ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
อบต.ห้วยแก้ว   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรม Kick off พิจิตร รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 861
 
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 652,485 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10