หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็ปไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปีของเทศบาลเมืองพิจิตร ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52005.4/29 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/74 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/79 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/78 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนพระพิจิตร ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มี.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กข 7667 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้ หมายเลขวัสดุสำนักงาน 401-58-2969, 401-58-2970 และ 401-58-2976 จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/ท.ร.66 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52002/43 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52003/38 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/44 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
อบต.กำแพงดิน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแห หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2564
อบต.กำแพงดิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมสร้างแกนนำสุขภาพในโรงเรียน) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/72 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เพื่อรับอรองเจ้าหน้าที่แผนการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52003/38 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โทนสีเหลือง เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง ประจำปี 2564 (ในวันที่ 2 มีนาคม 2564) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/69 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
อบต.ท่าเสา   ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดหยุดการแพร่ขยายของเชื้อไข้หวัดนก เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก,แกรมลบและเชื้อมัยโคพลาสม่า,เชื้อราและเชื้อไวรัส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิจิตร กรณีครบวาระ) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/65 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมสร้างแกนนำสุขภาพในโรงเรียน) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52006/72 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์คุ้มภัย 1 จำนวน 15 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/45 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (รถคุ้มภัย 2) จำนวน 6 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/48 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/44 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/44 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 239
 
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 79,313 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10