หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์รอบคัน ทั้งหมด 6 ด้าน (60%) พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 3285 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0012 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ (ตามบันทึก กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๗๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   โครงการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๓ (ครั้งที่ ๒) 13 พ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองคลัง งานแผนที่และภาษีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   จ้างจัดทำป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บ้านนายสุรชัย หลวงอาวุธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บ้านนายสุรชัย หลวงอาวุธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ป้าย ตามรายละเอียดแนบท้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 - 0320 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   จ้างซ่อมแซมรถสูบสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81 - 9800 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน 9 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมของรถยนต์บรรทุก (รถดั้ม) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน พจ.80-8065 จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2564
อบต.คลองคะเชนทร์   ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.คลองคะเชนทร์   ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   จ้างก่อสร้างคอนกรีตดาดลำเหมือง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
อบต.ทุ่งโพธิ์   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบึงบ่าง-บ้านนางสไหว หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ 240 ลิตร) จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ52006/104 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 9328 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   จ้างก่อสร้างคอนกรีตดาดลำเหมือง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 262
 
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 116,817 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10