หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน ๒ ชุด (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที พจ ๕๒๒๐๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที พจ ๕๒๒๐๑/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที พจ ๕๒๒๐๑/๒๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย (ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย (ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๑๐๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๔ เครื่อง ห้องกองคลัง (ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๓.๑/๓๗๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกบิดประตู จำนวน ๒๔ ชุด และ ประตู PVC ขนาด ๗๐x๑๘๐ พร้อมบานพับและลูกบิด จำนวน ๑ ชุด (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ (ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๓๑/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ใช้กับเครื่องพิมพ์ Canon Pixma G4010 หมายเลขครุภัณฑ์ 531-65-0155 (ตามบันทึกข้อความของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ พจ 52212/38 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาอัดเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง และจ้างเหมาอัดเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ ถัง ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๙๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๒)/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ หม้อ สำหรับรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ ๕๗๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใบตัดคอนกรีต ๑๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง งานโยธา ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดูดโคลนเลนแบบอเนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน พจ.๘๐-๙๒๕๘ (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง งานโยธา ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน พจ.๘๐-๗๙๘๑ (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง งานโยธา ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๗๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆ่าหญ้า ชนิดน้ำ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๔ ขวด และ ยาฆ่าหญ้า ชนิดผง ขนาด ๑๐ กรัม จำนวน ๒๔ ซอง (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ แก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๔ ถัง (ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๖๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ตักขยะแบบมีด้าม (แบบสังกะสี ด้ามไม้) จำนวน ๗๐ ด้าม (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๔๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ 52206/460 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณทิศเหนือติดกับอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสันติพลาราม) โทรทัศน์ LED แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๖๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน พจ ขกน. ๓๙๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๒๕ (ตามบันทึกข้อความฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๓๔/๑๘๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ยี่ห้อ KUBOTA หมายเลขทะเบียน ตค.๗๐๔๒ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งที่ใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๑๑๗, ๔๒๐-๕๙-๐๑๑๘, และ ๔๒๐-๕๑-๐๐๕๖ (ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๒๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงต่ำ จำนวน 8 ตัว) ตามบันทึกข้อความงานธุรการ กองคลัง ที่ พจ 52203.1/321 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข่งไม้ ขนาดความกว้าง ๗๐ ซม. ความสูง ๖๐ ซม. จำนวน ๗๐ ใบ (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๔๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ (ตามบันทึกข้อความงานธุรการ กองคลัง ที่ พจ 52203.1/320 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๘๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 308,409 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10