หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ของรถยนต์ขยะมูลฝอยฯ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-5616 พิจิตร จำนวน 6 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ตักขยะแบบมีด้าม (แบบสังกะสี + ด้ามไม้) จำนวน 50 ด้าม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์บรรทุก (รถดั้ม) ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน พจ.80-8065 จำนวน 32 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย ทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ป้ายไวนิล 5 Fight Covid-19 ป้องกันโควิด-19 ขนาด 2.4x4.8 เมตร พร้อมติดตั้ง เป็นไวนิลเกรดดี ระบบสี การพิมพ์อย่างดี รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-7880 พิจิตร จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่าน Alkaline AAA จำนวน 24 ก้อน, หลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 72 หลอด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หม้อแบตเตอรี่ 135 จำนวน 1 ลูก ใช้กับรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข.213 พิจิตร (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สายยางใสความยาว 50 เมตร ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสาร A4 เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1,636 แผ่น (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อสะท้อนแสง) เสื้อสะท้อนแสงสีแดง มีแถบสะท้อนแสง 2 นิ้ว คาด 2 แถบ แถบสะท้อนแสงพีวีซี สะท้อนแสงได้ระยะไกล 500 เมตร เวลากลางคืน ตัวล็อคด้านข้างสามารถปรับยืด สั้นยาวได้ ตัวเสื้อยืดหยุ่น มีความเหนียวคงทนเป็นอย่างดี จำนวน 84 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 ราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 16 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดก้านมะพร้าวแบบมีด้าม จำนวน 500 ด้าม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน พจ.81-0866 จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองช่าง งานโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย จำนวน 7 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง (กองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผ่นบังคับโซ่ความยาว 25 นิ้ว พร้อมโซ่ 3/8 RS-25 นิ้ว จำนวน 4 ชุด (กองช่าง งานโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผ้าหมึก PRINTONIX P8000 SERIES จำนวน 2 ม้วน (งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กค ๑๓๘๙ พิจิตร (ยี่ห้อมิตซูบิชิ) (กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ ตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 2,000 ฉบับ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน พจ ขกน.394 หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0025 จำนวน 10 รายการตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0018 จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รางปลั๊กไฟ 5 ช่อง (ความยาว 5 เมตร) จำนวน 10 อัน (กองคลัง งานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung รุ่น SL-K2200ND จำนวน 4 กล่อง เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0010 (กองคลัง งานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0487 จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต ยี่ห้อ INGERSOU RAND MODEL PF 60 AS หมายเลขครุภัณฑ์ 103-37-0001 จำนวน 15 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองช่าง งานโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 6 หลอด เพื่อใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0011 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของ กอง/งาน ต่างๆ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อภายนอก) น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ทอร์นาโด) กลูตารัลดีไฮด์ จำนวน 48 ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 81,590 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10