หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]เช่าต่อเนื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสัญญานเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน ๓๐ กล้อง และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NRV) แบบ ๓๒ ช่อง จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อความของงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑๑ ตัว ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๙๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๒๓๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๙๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑๗,๘๕๖ กล่อง ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๑๔๘ และ ๔๒๐-๖๒-๐๑๔๙) จำนวน ๒ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๓๖๖) จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๓.๑/๖๓๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑,๐๒๐ ขวด ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๘๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ SCBA จำนวน ๒ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า digital ขนาดความจุ ๒๑ ลิตร) จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๒๔๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๒๔๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๗๒๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๑๒๓ ตัว ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๒๓๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๑๐๐ ใบ ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๓๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) จำนวน ๒ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๙๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]โครงการจ้างทาสีอาคารเรียน 3, อาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5 (โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร) [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน ๒ ลูก ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๘๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๙๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุกีฬา (ลวดสลิง) จำนวน ๑ ลูก ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกข้อความของยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๓)/๕๒๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมเข้าเล่มปกเคลือบ จำนวน ๓ รายการ ตามบันทึกข้อความของยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๑)/๕๑๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๗๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๘๐ พิจิตร (น่านธารา ๖)) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๘๕ พิจิตร (น่านธารา ๗)) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๘๔ พิจิตร (น่าธารา ๕)) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นปุ๋ย หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๔-๐๐๑๕(๑) ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๐๖๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน บฉ ๔๒๗๕ พิจิตร (น่านธารา ๘)) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำกระเช้าดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บน ๔๘๓๔ พิจิตร จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๒๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๘๔ ตัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๕๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]จ้างซ่อมครุภัณภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กค ๘๗๗ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๖๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๑,๐๑๐ แผ่น ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๔๗๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 063-461-0888
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,391,546 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10