หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเข้าเล่มเอกสารประกอบการเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายงการ (งานโรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองช่าง งานสวนสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 28,926 แผ่น (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ JRM หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0057 จำนวน 1 รายการ คอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 25,000 BTU รุ่น NH41 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำโปสเตอร์ โครงการตะพานหินอาหารปลอดภัย เรื่อง กฎกระทรวง สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ขนาด 12x18 นิ้ว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่มเกล้า [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11