หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการจราจร จำนวน ๔ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย กิจกรรมการจราจร สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องวิทยุโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๐๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๘๕ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๐๓๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ ๕๗๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๒๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๕๙ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข.๖๕๐๕ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว (ตามบันทึกข้อความงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(ท.ร.)/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๕๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำไวนิลในการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา จำนวน ๗ รายการ (ตามบันทึกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๕)/๒๒๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๐๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๘๖ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๑๘ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สปริงเกอร์) จำนวน ๔ ชุด ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๗๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกล้อรถเข็น ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมลูกปืน) จำนวน ๔ ชุด ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๗๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๗๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เข่งไม้ ขนาดความกว้าง ๗๐ ซม. ความสูง ๖๐ ซม. จำนวน ๕๐ ใบ (ตามบันทึกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดก้านมะพร้าวแบบมีด้าม จำนวน ๕๐๐ ด้าม (ตามบันทึกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร (ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๒)/๖๓๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๘๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๐๑๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๒๔๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความงานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๓)/๖๒๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก ปรับระดับสูงต่ำ แบบมีเท้าแขน จำนวน ๑ ตัว (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๒๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตู้ (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ หน้าขาวเงา ขาโครเมี่ยม จำนวน ๖ ตัว (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๕๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๒ เครื่อง (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๕๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการผ้าม่านปรับแสง โดยวิธีคัดเลือก [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมตีโครง จำนวน ๑๕ ป้าย ตามนโยบายข้อสั่งการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๙๐ ซม. X ๕ เมตร ตอกตราไก่ จำนวน ๑ ผืน ตามนโยบายข้อสั่งการและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๐๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 234,401 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10