หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกเทนนิส) จำนวน ๖๓ กระป๋อง ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๒๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายยาง แบบใส ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๕๐ เมตร) จำนวน ๑ ม้วน ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๑๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อรถเข็นไฟหมุนระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ ชุด ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๑๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างทำบอร์ดโครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งา่น ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๔๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อสัญญาณไฟไซเรน (สีแดง) จำนวน ๒ อัน ตามบันทึกข้อความของงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ๔A๕B ขนาด ๑๕ ปอนด์ และตู้ใส่ถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายสำนักงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกเคลือบ จำนวน ๓ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๑)/๘๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถดูดสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๙๘๐ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๓๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กจ ๗๖๖๙ พิจิตร) จำนวน ๔ เส้น ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๔๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บ ๕๕๙๒ พิจิตร ) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๒๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๔๒๗๕ พิจิตร (น่านธารา ๘)) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๔๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าว แบบมีด้าม) จำนวน ๕๐๐ อัน ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๙๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์งานรักษาความสงบเรียบร้อย ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๖๙๒ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกข้อความของงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์โครงสร้าง) จำนวน ๓๐ ถุง ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๘๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้ ๑ คัน) จำนวน ๒ ครั้ง ตามบันทึกข้อความของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๑๓๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๖๒-๐๑๒๒(๒)) จำนวน ๕ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อMITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๐๕ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อISUZU หมายเลขทะเบียน พจ ๘๑-๐๘๖๖) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ ๒๑๕/๗๐R๑๕ พร้อมติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ) จำนวน ๔ เส้น ตามบันทึกข้อความของสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/๙๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๔๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งกองคลัง (รถจักรยานยนต์งานแผนที่ภาษีฯ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขกน ๓๙๕ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๒๔ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กมบ ๓๓๒ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๖-๐๐๑๘) จำนวน ๒ คัน ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐๓.๑/๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ ตามบันทึกข้อความของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(ท.ร.)/๑๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ (รถตักหน้าขุดหลัง) ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่า หมายเลขทะเบียน ต ๒๒๑๘ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๙๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (รถตัดหญ้าไหล่ทาง ยี่ห้อคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔๒ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดั้ม) ยี่ห้อISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ พิจิตร) จำนวน ๑ คัน ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 063-461-0888
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 2,366,475 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10