หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์รอบคัน ทั้งหมด 6 ด้าน (60%) พร้อมค่าแรง จำนวน 1 คัน ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 3285 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0012 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๒๐ รายการ (ตามบันทึก กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๑๗๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]โครงการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๓ (ครั้งที่ ๒) [ 13 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองคลัง งานแผนที่และภาษีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ป้าย ตามรายละเอียดแนบท้าย (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน จำนวน 9 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมของรถยนต์บรรทุก (รถดั้ม) ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน พจ.80-8065 จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]โครงการจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนตะพานหิน-พิจิตร (ถนนกิจอนันต์ ๑) พร้อมเทผิวกลับคืน [ 26 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงโคมไฟฟ้า ฯลฯ จำนวน 18 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองช่าง งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดทำวารสารเผยแพร่ ตะพานหินสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 ฉบับ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข-2669 พิจิตร จำนวน 10 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ตามบัญชีรายเอียดแนบท้าย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝักบัวชำระพร้อมสาย จำนวน 18 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย เพื่อนำมาใช้ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย เพื่อติดที่เต้นท์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบสนามกีฬาฟุตซอล ลานกีฬาอเนกประสงค์และสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 5,171 แผ่น เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ทอร์นาโด) จำนวน 60 ขวด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง (โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมืองประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ (โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมืองประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำบายศรี (โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมืองประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ (โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมืองประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาและติดตั้งฉากป้ายชื่องาน การทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (โครงการทำบุญครบรอบการก่อตั้งศาลดวงเมืองประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสาระการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR 612 ON หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0011 จำนวน 9 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ของรถยนต์ขยะมูลฝอยฯ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-5616 พิจิตร จำนวน 6 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 116,774 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10