เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลเมืองตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,ทม.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรเทศบาลเมืองตะพานหิน

เลขที่ 14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
66110

โทรศัพท์ 056-621286
โทรสาร 056-662746

0.01s. 0.50MB