เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลเมืองตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,ทม.ตะพานหิน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรเทศบาลเมืองตะพานหิน

เลขที่ 14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
66110

โทรศัพท์ 056-621286
โทรสาร 056-662746

รายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
กองช่าง
กองช่าง
056-622751
งานไฟฟ้า
งานไฟฟ้า
056-622751
กองการศึกษา
กองการศึกษา
056-622745
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนราษฎร
056-622833
กองคลัง
กองคลัง
056-623796
งานผลประโยชน์
งานผลประโยชน์
056-622843
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
056-622644
กองวิชาการและแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
056-623837
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
056-662746
งานป้องกัน ฯ
งานป้องกัน ฯ
056-621306
กองสาธารณสุข ฯ
กองสาธารณสุข ฯ
056-662744
โรงรับจำนำ
โรงรับจำนำ
056-621340
0.02s. 0.50MB