สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.49%
ค่อนข้างพอใจ :         14.95%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.36%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. ประจำปี 2558 (เทศบาลเมืองตะพานหินเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 27 กุมภาพัน
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. ประจำปี 2558 (เทศบาลเมืองตะพานหินเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร‏
อ่านต่อ..   
  กีฬานักเรียนอนุบาล ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 16 วันที่ 13กุมภาพันธ์ 2558
กีฬานักเรียนอนุบาล ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 16 วันที่ 13กุมภาพันธ์ 2558‏
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรเพื่อจอดรถ2จุดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ   [ 11/3/2558 15:28:59 ]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ กค 4/2557   [ 5/3/2558 14:30:46 ]

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ กค E1/2557   [ 5/3/2558 14:03:04 ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล และท่อระบายน้ำ ถนนสันติพลาราม ซอย5 เชื่อมต่อถนนสันติพลารามซอย7   [ 2/3/2558 10:21:34 ]

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558   [ 25/2/2558 14:20:25 ]

การจดทะเบียนพาณิชย์   [ 25/2/2558 14:19:36 ]

การขออนุญาติทำโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   [ 25/2/2558 14:18:59 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.