สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.49%
ค่อนข้างพอใจ :         14.95%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.36%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 


  
  งานสโมสรสันนิบาต
งานสโมสรสันติบาตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ พระราชวังจำลองสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
อ่านต่อ..   
  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2557 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
อ่านต่อ..   

 
 
  

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนเทศบาล ๔ ความยาว ๒๗๘ เมตร   [ 22/4/2557 11:35:57 ]

ประชาสัมพันธ์งานประเพณ๊สงกรานต์ประจำปี 2557   [ 9/4/2557 14:00:52 ]

ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 27/3/2557 10:32:05 ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสันติพลารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   [ 25/3/2557 15:44:38 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถ.โกสินทร์200ปีซอย2แยก1   [ 17/3/2557 9:24:10 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถ.เทวมงคล ซอย10ม.ซอย12   [ 17/3/2557 9:22:13 ]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแยกโกสินทร์200ซอย2แยก1   [ 24/2/2557 13:43:01 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:00 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.