สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         83.13%
ค่อนข้างพอใจ :         15.03%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.49%
ค่อนข้างพอใจ :         14.95%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.36%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2559
อ่านต่อ..   
  งานสโมสรสันนิบาต ครั้งที่ 35 วันที่ 6 ธนวาคม 2558
งานสโมสรสันนิบาต ครั้งที่ 35 วันที่ 6 ธนวาคม 2558
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

โครงการก่อสร้างถนนดินลุกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำวอยหนุมาน6   [ 9/2/2559 16:15:25 ]

โครงการซ่อมมอเตอร์สูบน้ำเสีย ขนาด 37 กิโลวัตต์   [ 1/2/2559 10:13:46 ]

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม   [ 1/2/2559 8:43:45 ]

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยา   [ 22/1/2559 9:55:32 ]

ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน   [ 22/1/2559 8:47:10 ]

ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา   [ 11/1/2559 15:19:51 ]

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน   [ 1/12/2558 12:40:26 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 14/1/2559 11:11:27 ] ผลงานของนางเพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล2
 [ 25/11/2558 8:48:44 ] ผลงานวิจัยของ นางสาววันดี โชติศรีพันธุ์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.