สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.38%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.40%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.48%
ค่อนข้างพอใจ :         15.71%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         14.63%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.44%
ไม่พอใจ :         .30%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         80.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.01%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.42%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  ปั่นชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน
นายบุญเวชย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานกิจกรรม "ปั่น...ชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน" พร้อมร่วมปั่นจักรยานกับนักปั่นทั่วจังหวัดพิจิตร 28 สิงหา 59
อ่านต่อ..   
  การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

โครงการซ่อมแซมสูบน้ำเสีย ขนาด 37 กิโลวัตต์   [ 8/12/2559 9:35:07 ]

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนริมน่านซอย1   [ 21/11/2559 13:10:58 ]

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสามัคคี   [ 21/11/2559 13:08:28 ]

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน 19กรกฏา   [ 21/11/2559 13:06:02 ]

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนชมฐีระเวช   [ 21/11/2559 13:03:14 ]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต   [ 17/10/2559 11:13:46 ]

โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   [ 19/9/2559 13:52:38 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 14/1/2559 11:11:27 ] ผลงานของนางเพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล2
 [ 25/11/2558 8:48:44 ] ผลงานวิจัยของ นางสาววันดี โชติศรีพันธุ์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.