สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.38%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.40%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.48%
ค่อนข้างพอใจ :         15.71%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         14.63%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.44%
ไม่พอใจ :         .30%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         80.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.01%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.42%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  ปั่นชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน
นายบุญเวชย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานกิจกรรม "ปั่น...ชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน" พร้อมร่วมปั่นจักรยานกับนักปั่นทั่วจังหวัดพิจิตร 28 สิงหา 59
อ่านต่อ..   
  การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ข่างประชาสัมพันธ์....สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กำหนดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีฯ   [ 17/1/2560 12:04:30 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์.....แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากฯ   [ 17/1/2560 12:01:03 ]

ประกาศราคากลางโครงการขึ้นคานเรือดับเพลิง   [ 17/1/2560 11:44:42 ]

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที   [ 16/1/2560 14:43:56 ]

กระกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   [ 6/1/2560 16:25:04 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนไพรศรีฯ   [ 6/1/2560 15:27:50 ]

โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนริมน่านตะวันออก (ตอนใต้)แยก 1ฯลฯ   [ 30/12/2559 14:37:27 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 14/1/2559 11:11:27 ] ผลงานของนางเพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล2
 [ 25/11/2558 8:48:44 ] ผลงานวิจัยของ นางสาววันดี โชติศรีพันธุ์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.