สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.38%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.40%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.48%
ค่อนข้างพอใจ :         15.71%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         14.63%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.44%
ไม่พอใจ :         .30%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         80.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.01%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.42%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  ปั่นชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน
นายบุญเวชย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานกิจกรรม "ปั่น...ชมวิถีชุมชน น่ายลวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำน่าน" พร้อมร่วมปั่นจักรยานกับนักปั่นทั่วจังหวัดพิจิตร 28 สิงหา 59
อ่านต่อ..   
  การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   [ 17/5/2560 15:32:48 ]

โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างศูนย์เด็กเล็กแสงวิทยา   [ 15/5/2560 9:33:12 ]

การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะพานหิน   [ 27/3/2560 14:16:25 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำฯ   [ 9/3/2560 15:58:58 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   [ 9/3/2560 15:54:55 ]

การประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองช่าง   [ 6/3/2560 16:09:16 ]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร   [ 1/3/2560 13:59:55 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 18/5/2560 14:56:48 ] ผลงานของนางเพ็ญนี สุทธิพงษ์วิจิตร ร.ร. ท2
 [ 18/5/2560 14:46:08 ] ผลงานของนางเพ็ญนี สุทธิพงษ์วิจิตร ร.ร. ท2
 [ 3/3/2560 10:43:01 ] ผลงานของนายจักรกฤษณ์ นนทโคตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/1/2559 11:11:27 ] ผลงานของนางเพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล2
 [ 25/11/2558 8:48:44 ] ผลงานวิจัยของ นางสาววันดี โชติศรีพันธุ์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.