สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.38%
ค่อนข้างพอใจ :         14.71%
เฉย ๆ :         1.20%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.40%
ไม่พอใจ :         .30%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.48%
ค่อนข้างพอใจ :         15.71%
เฉย ๆ :         1.21%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .30%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         81.71%
ค่อนข้างพอใจ :         14.63%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.44%
ไม่พอใจ :         .30%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         80.36%
ค่อนข้างพอใจ :         16.01%
เฉย ๆ :         .91%
ไม่ค่อยพอใจ :         2.42%
ไม่พอใจ :         .30%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

......................................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

เทศบาลเมืองตะพานหินขอประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสาร ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารมายังเทศบาลเมืองตะพานหินได้ที่ " www.taphanhin.co.th " ในหัวข้อ ##รับเรื่องร้องทุกข์## หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-621286 

  
  การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ตะพานหินสปอร์ตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 17" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ..   
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2559
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด   [ 15/8/2559 14:07:12 ]

ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมทางลาดคนพิการและปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพิการ   [ 4/8/2559 10:02:44 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์.....โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 15/7/2559 10:50:15 ]

ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา   [ 15/7/2559 10:01:50 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนข้างบ้านหมอสุธนชุมชนพร้อมใจ   [ 14/7/2559 10:23:37 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์....สำหรับคนพิการ   [ 13/7/2559 10:52:52 ]

ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดซื้อหัวเจาะติดรถแทร็กเตอร์   [ 13/7/2559 10:51:37 ]
     
 
 
 
 [ 30/9/2556 9:22:22 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 14/1/2559 11:11:27 ] ผลงานของนางเพ็ญณี สุทธิพงษ์วิจิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล2
 [ 25/11/2558 8:48:44 ] ผลงานวิจัยของ นางสาววันดี โชติศรีพันธุ์พร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
 [ 21/8/2556 11:22:08 ] ผลงานวิจัยของ นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2
 [ 14/6/2556 10:22:41 ] ผลงานทางวิชาการของ นายโกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล2 ทม.ตะพานหิน
 [ 3/6/2556 15:33:04 ] กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)
 [ 1/8/2554 15:47:26 ] ปุ๋ยชีวภาพ
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลเมืองตะพานหิน
เลขที่ 14 ถนนหนุมาน  ตำบลตะพานหิน  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทร: 056-621286 แฟกซ์: 056-662746  Email :

Copyright 2013. taphanhin.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.